Геотермальна енергетика . екологічні аспекти будівництва і експлуатації геоес і геотес. Альтернативные источники энергии.
Альтернативные источники энергии

электронный журнал

Геотермальна енергетика . екологічні аспекти будівництва і експлуатації геоес і геотес

Геотермальна енергетика . екологічні аспекти будівництва і експлуатації геоес і геотес

Загалом геотермальна енергетика є конкурентоспроможною порівняно з сучасними електростанціями за питомою вартістю електроенергії і термінами спорудження ГеоЕС. Схеми геотермальних станцій для виробництва електроенергії. . Певні проблеми при бурінні свердловин будівництві та експлуатації ГеоЕС і ГеоТЕС створює водень який є скрізь і запаси якого на глибині 2—3 км досить значні. Вихід глибинного газоподібного водню на поверхню через розломи і тріщини близько 2 5 трлн тонн щороку дуже небезпечний — сполучення водню з атмосферним киснем призводить до потужних вибухів вакуумного типу імплозія з дуже сильними руйнуваннями що підтверджується десятками випадків руйнування будівель у Росії в останні роки. ....Досвід експлуатації ВерхньоМутновскую ГеоЕС підтвердив правильність прийнятих науковотехнічних рішень. Взимку 2001 років зо два енергетичні блоки надійно працювали і постійно видавали в електромережу потужність понад 100% номінальної а зараз успішно працюють всі три енергоблоки. . Виходячи зі сказаного будівництво і пуск в експлуатацію МГеоЕСII стає вельми привабливим проектом для банків і інвесторів так як термін його окупності зменшується і як наслідок зростає прибуток інвесторів. З усього вищесказаного можна зробити наступні висновки Практично на всій території Росії є унікальні запаси геотермального тепла з температурами теплоносія вода двофазний потік і пар від 30 до 220 ?С. . Геотермальна енергетика повинна зайняти важливе місце в загальному балансі використання енергії.
15 November, 2017 274 читать далее
Геотермальна енергетика — вікіпедія

Геотермальна енергетика — вікіпедія

Геотерма́льна енерге́тика — промислове отримання енергії зокрема електроенергії з гарячих джерел термальних підземних вод. Сьогодні близько 90 країн світу мають значний потенціал для виробництва тепла й електрики 24 з них використовують геотермальні технології на практиці. Сумарна потужність діючих ГеоТЕС теплових і ГеоЕС електричних у світі становить близько 85 ГВт з яких приблизно 15 % припадає на виробництво електрики а решта — на виробництво теплової енергії. ....Перша геотермальна електростанція на Камчатці та й перша в СРСР Паужетская Геотес була введена в роботу в 1967р. І мала потужність 5Мвт збільшену згодом до 11 мВт. . Обгрунтування і будівництво перших у нашій країні досвідчених ДЦС з гідророзривом гарячих порід також базується на результатах зарубіжних досліджень. Разом з тим у нас розробляються оригінальні технологічні схеми. . Найбільш важливим моментом при будівництві Геотес є вибір робочого тіла у вторинному контурі. . Позитивні і негативні сторони ГеоЕС Геотермальні енергетика і геотермальні електростанції в тому числі є одним з найперспективніших видів отримання альтернативних джерел енергії.
24 November, 2018 143 читать далее
Екологічні та економічні аспекти геотермальної енергетики

Екологічні та економічні аспекти геотермальної енергетики

Активне промислове освоєння геотермальних джерел із погляду екології може давати деякий негативний ефект. Екологічні наслідки ГеоТЕС і геотермальних технологічних установок на довкілля зводяться до такого опускання земної поверхні іноді значне за розмірами під розроблюваними геотермальними пластами; вплив мінералізованих геотермальних вод і пари; підвищене в порівнянні з ТЕС рівної потужності теплове забруднення. . Хоча ці показники значно менші ніж відповідні показники при експлуатації традиційних енергетичних систем їх необхідно враховувати. Крім того вихід на поверхню значних обсягів води може погіршувати стан ґрунтових вод у зоні експлуатації заболоченість і засолення . ....Україна має певний потенціал розвитку геотермальної енергетики. Це обумовлено термогеологічними особливостями рельєфу та особливостями геотермальних ресурсів країни. Проте на даний час наукові геологорозвідувальні та практичні роботи в Україні зосереджені тільки на геотермальних ресурсах які представлені термальними водами. . Практичне освоєння термальних вод в Україні велося в тимчасово окупованій тереторії АР Крим де було споруджено 11 геотермальних циркуляційних систем які відповідають сучасним технологіям видобування геотермального тепла землі. Усі геотермальні установки працювали на дослідницькопромисловій стадії. Великі запаси термальних вод виявлено і на території Чернігівської Полтавської Харківської Луганської та Сумської областей.
28 February, 2017 171 читать далее
2.8. геотермальна енергетика енергетика історія сучасність і майбутнє

2.8. геотермальна енергетика енергетика історія сучасність і майбутнє

Вираз геотермальна енергетика буквально означає що це енергія тепла Землі гео – земля термальна – теплова . Основним джерелом цієї енергії слугує постійний потік теплоти з розжарених надр направлений до поверхні Землі. Земна кора отримує теплоту в результаті тертя ядра радіоактивного розпаду елементів подібно торію і урану хімічних реакцій. Постійні часу цих процесів настільки великі відносно часу існування Землі що неможливо оцінити збільшується чи зменшується її температура. Запаси геотермальної енергії величезні. Геотермальна енергія в ряді країн Угорщина Ісландія Італія . ....Витрати на дослідження і розробку буріння геотермальних полівскладають до 50% всієї вартості ГеоТЕС і тому вартість електроенергії вироблюваної на ГеоЕС досить значна. Так вартість всієї досліднопромислової ОП ВерхнєМутновскій ГеоЕС [потужність 12 3 Г— 4 МВт] склала близько 300 млн. руб. . Навіть сьогодні коли щейде процес будівництва і освоєння нових ГеоЕС на Мутновскій геотермальномуполе собівартість електроенергії на ВерхньоМутновскій ГеоЕС більш ніж у дварази нижче ніж на ТЕЦ в Петропавловську Камчатському. Вартість 1 кВт Г— год е на старій Паужетская ГеоЕС в 2 Вё 3 рази нижче ніж на ТЕЦ1 і ТЕЦ2. Собівартість 1кВт Г— год електроенергії на Камчатці в липні 1988р була від 10 до 25 центів асередній тариф на електроенергію був встановлений на рівні 14 центів.
07 May, 2019 265 читать далее
Геотермальна енергетика

Геотермальна енергетика

Найбільш важливим моментом при будівництві ГеоТЕС є вибір робочого тіла у вторинному контурі. Робоче тіло вибираєте для геотермальної установки має мати сприятливими хімічними фізичними та експлуатаційними властивостями при заданих умовах роботи тобто бути стабільним негорючим вибухобезпечним нетоксичним інертним по відношенню до конструкційних матеріалів і дешевим. . Витрати на дослідження і розробку буріння геотермальних полів становлять до 50% всієї вартості ГеоТЕС і тому вартість електроенергії вироблюваної на ГеоЕС досить значна. . 3. Геотермальна енергетика повинна зайняти важливе місце в загальному балансі використання енергії. . Екологічні проблеми теплової енергетики гідроенергетики. Шляхи вирішення проблем сучасної енергетики. реферат [26 3 K] добавлен . ....Екологічною перевагою геотермальної енергетики є відносно низький викид вуглекислого газу і канцерогенних продуктів в атмосферу г СО2 на 1 квтгод тоді як при спалюванні вугілля на ТЕС ця величина складає 955 г СО 2 на 1 квтгод. . 7 ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА СЬОГОДНІ 6 На даний час понад 80 країн генерують електроенергію і теплоту шляхом використання геотермальної енергії. Сумарна потужність геотермальних теплових та електричних станцій майже 83 ГВт. . Виконувалась Державна цільова програма Екологічно чиста геотермальна енергетика затверджена КМ України 100 від р. В рамках даної програми побудовано станцію в с. Медведевка АР Крим модернізовано станцію в с. Янтарное АР Крим побудовано геотермальні установки в с. Берегово та Косино Закарпатська обл.
06 April, 2018 138 читать далее
Геотермальна енергетика основи екології навчальні матеріали онлайн

Геотермальна енергетика основи екології навчальні матеріали онлайн

Геотермальні води екологічно чисте джерело енергії що постійно відновлюється. Воно суттєво відрізняється від інших альтернативних джерел енергії тим що його можна використовувати незалежно від кліматичних умов погоди і пори року. За температурою геотермальні води поділяють на слаботермальні до 40 °С високотермальні 60100 °С перегріті понад 100 °С. Також вони різняться за мінералізацією кислотністю газовим складом тиском і глибиною залягання. . Значні масштаби розвитку геотермальної енергетики у майбутньому можливі лише за умов одержання теплової енергії безпосередньо з гірських порід. У цьому випадку в місцях де знайдено сухі гарячі скельні породи закладають паралельні свердловини між якими утворюють систему тріщин. ....•2.3. Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики. •2.4. Енергопостачання та екологічна ситуація на Україні. •Контрольні запитання. •Частина іі. . Якість геотермальної енергії звичайно невелика і краще її використовувати для опалювання будівель та інших споруд чи для попереднього підігріву робочих тіл звичайних високотемпературних установок. Такі опалювальні системи вже діють в багатьох країнах світу. Декілька важливих достатньо потужних ГеоТЕС вже запущені в Італії Новій Зеландії США. Найбільш просто використовують тепло порід за допомогою теплових насосів .
15 June, 2019 231 читать далее
Геотермальна енергетика

Геотермальна енергетика

Режим експлуатації термоводозаборов із зворотного закачуванням охолодженого теплоносія. Систе ма теплопостачання двоконтурна з піковим догріву в котельні і залежним приєднанням існуючих систем опалення будівель. Капітальні вкладення у спорудження даної геотермальної системи склали 5 14 млн. руб. У цінах 1984р. Термін окупаемості4 5 року розрахункова економія замещаемого топліва18 4 тис. т. умовного палива на рік. Вартість електроенергії що виробляється геотермальними електростанціями. Витрати на дослідження і розробку буріння геотермальних полів складають до 50% всієї вартості Геотес . ....ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА. Внаслідок обмеженості територій де зустрічаються придатні для використання гарячі породи і відсутності економічно ефективної технології отримання тепла за масштабами використання тепла надр України істотно відстає від багатьох зарубіжних країн. Гостро стоїть питання відсутності досить економічних і ефективних технологій вилучення та використання теплоносіїв. Проблематичною є уніфікація технологічних схем та обладнання ГеоТЕС оскільки кожне геотермальне родовище унікальне і відрізняється від інших своїми характеристиками геологічними властивостями тепловим потенці.
27 July, 2018 267 читать далее
Можливі екологічні прояви геотермальної енергетики. основну дію на довкілля геотермальні електростанції надають в період розробки родовища.

Можливі екологічні прояви геотермальної енергетики. основну дію на довкілля геотермальні електростанції надають в період розробки родовища.

Екологічні аспекти і функції місцевого самоврядування. Екологічні проблеми природних вод України найбільших річок Чорного і Азовського морів. Екологічні ризики інновацій. Если чтото нельзя изменить во времени значит чтото надо сохранить в пространстве. . На ГЕОТЕС не відбувається спалювання палива тому об'єм отруйливих газів що викидаються в атмосферу значно менше ніж на ТЕС і вони мають інший хімічний склад в порівнянні з газоподібними відходами станцій на органічному паливі. Пара що добувається з геотермальних свердловин в основному є водяною. ....Достоїнства і недоліки геотермальної енергетики. Геотермальна енергія завжди приваблювала людей можливостями корисного застосування. Головним достоїнством геотермальної енергії є її практична невичерпність і повна незалежність від умов навколишнього середовища часу доби і року. Геотермальна енергія своїм проектуванням зобов'язана розпеченому центрального ядра Землі з величезним запасом теплової енергії. Тільки у верхньому шарі трехкилометровом Землі запасено кількість теплової енергії еквівалентна енергії приблизно 300 млрд. т вугілля. Тепло центрального ядра Землі має прям.
19 September, 2017 216 читать далее
Геотермальна електростанція

Геотермальна електростанція

ГеоЕС на Філіппінах. Геотермальна електростанція ГеоТЕС вид електростанцій які виробляють електричну енергію з теплової енергії підземних джерел наприклад гейзерів . Геотермальна енергія це енергія що отримується з природного тепла Землі. Досягти цього тепла можна за допомогою свердловин. Геотермічний градієнт в свердловині зростає на 1 C кожні 36 метрів. Це тепло доставляється на поверхню у вигляді пари або гарячої води. Таке тепло може використовуватися як безпосередньо для обігріву будинків та будівель так і для виробництва електроенергії. Термальні регіони є в багатьох частинах . ....Досвід успішної експлуатації спонукав енергетиків будувати й інші геотермальні електростанції. У Росії їх сьогодні п'ять. Як працює. Вихідні дані в глибині земної кори є тепло. Його потрібно перетворити в енергію наприклад електричну. Як це зробити? . Гідності геотермальної енергетики. Цей спосіб отримання енергії має незаперечні плюси. Поперше геотермальні електростанції не вимагають палива запаси якого лімітовані. Подруге експлуатаційні витрати зведені до витрат на технічно регламентовані роботи по плановій заміні комплектуючих виробів та обслуговування технологічного процесу. Термін окупності вкладень становить кілька років. Потретє такі станції умовно можна вважати екологічно чистими. Є правда в цьому пункті і гострі моменти але про них пізніше.
10 November, 2018 237 читать далее
Геотермальна енергія альтернативная энергетика статьи и новости в мире и в украине.

Геотермальна енергія альтернативная энергетика статьи и новости в мире и в украине.

Геотермальна енергетика – виробництво електричної і теплової енергії на геотермальних станціях за рахунок теплової енергії що міститься в надрах землі. Джерелом такої енергії для будівлі і споруди є тепловий насос. . Однак її населення складає всього 300 тисяч чоловік що спрощує завдання переходу на екологічно чисті джерела енергії потреби в ній в цілому невеликі. Крім Ісландії висока частка геотермальної енергетики в загальному балансі виробництва електроенергії забезпечується в Новій Зеландії і острівних державах ПівденноСхідної Азії Філіппіни та Індонезія країнах Центральної Америки і Східної Африки територія яких також характеризується високою сейсмічною і вулканічною активністю. ....3. Розкрийте сутність системи технології ТЕС і її екологічні проблеми. 4. В чому сутність систем технології АЕС? 5. Розкрийте сутність технології вітроенергетики і перспективи її розвитку. 6. Розкрийте сутність технології геотермальної електростанції. Які перспективи розвитку геоТЕС в Україні? Змістовий модуль 3. Система технологій у видобувній промисловості.
18 August, 2018 101 читать далее
Геотермальна енергія . геотремальная енергетика перспективи використання

Геотермальна енергія . геотремальная енергетика перспективи використання

Геотермальна енергія – це теплова енергія яка виникає в глибинних шарах Землі при виході на поверхню має значно вищу температуру ніж температура повітря. Джерелом нагріву є процес радіоактивного розпаду урану радіоактивного калію і торію. За оцінками фахівців запаси геотермальної енергії в 35 мільярдів разів перевищують середньорічне споживання електроенергії в світі. . Геотремальная енергетика перспективи використання. Частка геотермальної енергетики в світовій електроенергетиці поки незначна – всього близько 0 5% але при це щороку потужності геотермальних електростанцій ростуть на 23%. При цьому країни що не розташовані в зонах з активною вулканічною діяльністю розробляють нові технології що дозволяють використовувати поновлювані джерела енергії у вигляді тепла Землі. ....Геотермальна енергія – це тепло Землі приховане під її поверхнею. Температура всередині Землі зростає зі збільшенням глибини і за оцінками експертів сягає в серцевині планети до 7000 градусів за Цельсієм. За людськими масштабами ці запаси просто невичерпні і основним питанням стає метод її видобутку. Поверхнева та глибинна енергія. Глибина ґрунту відіграє важливу роль у питанні про переваги та недоліки геотермальної енергії. . З глибинною геотермальною енергією – це геотермальні електростанції та їх експлуатація які в деяких випадках викликають дуже високі витрати. Важливим моментом також є велика кількість необхідних державних дозволів на бурові роботи які треба отримувати як приватним споживачам так і великим корпораціям. Висновок від Мін Дук Нгуєна.
08 June, 2019 156 читать далее