Геотермальна енергетика . екологічні аспекти будівництва і експлуатації геоес і геотес. Альтернативные источники энергии.
Альтернативные источники энергии

электронный журнал

Геотермальна енергетика . екологічні аспекти будівництва і експлуатації геоес і геотес

Геотермальна енергетика . екологічні аспекти будівництва і експлуатації геоес і геотес

Геотерма́льна енерге́тика — промислове отримання енергії зокрема електроенергії з гарячих джерел термальних підземних вод. Сьогодні близько 90 країн світу мають значний потенціал для виробництва тепла й електрики 24 з них використовують геотермальні технології на практиці. Сумарна потужність діючих ГеоТЕС теплових і ГеоЕС електричних у світі становить близько 85 ГВт з яких приблизно 15 % припадає на виробництво електрики а решта — на виробництво теплової енергії. ....Досвід експлуатації ВерхньоМутновскую ГеоЕС підтвердив правильність прийнятих науковотехнічних рішень. Взимку 2001 років зо два енергетичні блоки надійно працювали і постійно видавали в електромережу потужність понад 100% номінальної а зараз успішно працюють всі три енергоблоки. . Виходячи зі сказаного будівництво і пуск в експлуатацію МГеоЕСII стає вельми привабливим проектом для банків і інвесторів так як термін його окупності зменшується і як наслідок зростає прибуток інвесторів. З усього вищесказаного можна зробити наступні висновки Практично на всій території Росії є унікальні запаси геотермального тепла з температурами теплоносія вода двофазний потік і пар від 30 до 220 ?С. . Геотермальна енергетика повинна зайняти важливе місце в загальному балансі використання енергії.
08 December, 2018 286 читать далее
Екологічні та економічні аспекти геотермальної енергетики

Екологічні та економічні аспекти геотермальної енергетики

Геотермальна енергетика виробництво електричної і теплової енергії. У статті наведено короткий огляд сучасного стану і розвитку геотермальної енергетики у світі. Розглянуто перспективи використання геотермальної енергетики в Україні для виробництва електричної і теплової енергії. . Певні проблеми при бурінні свердловин будівництві та експлуатації ГеоЕС і ГеоТЕС створює водень який є скрізь і запаси якого на глибині 2—3 км досить значні. Вихід глибинного газоподібного водню на поверхню через розломи і тріщини близько 2 5 трлн тонн щороку дуже небезпечний — сполучення водню з атмосферним киснем призводить до потужних вибухів вакуумного типу імплозія з дуже сильними руйнуваннями що підтверджується десятками випадків руйнування будівель у Росії в останні роки. ....Позитивні і негативні сторони ГеоЕС Геотермальні енергетика і геотермальні електростанції в тому числі є одним з найперспективніших видів отримання альтернативних джерел енергії. . ^ Розвиток геотермальної енергетики в Росії В останні роки в Росії відзначається значний прогрес у розвитку геотермальної енергетики обумовлений необхідністю вирішення гострих проблем енергопостачання віддалених районів які мають великими розвіданими запасами високотемплітературних геотермальних ресурсів і досягненнями вітчизняної промисловості в створенні нових зразків геотермального обладнання. . Введення в експлуатацію в 1999 р. Пілотної ВерхньоМутновского ГеоЕС потужністю 12 3х4 МВт верб 2002 року першої черги Мутновского ГеоЕС потужністю 50 2х25 .
03 October, 2018 231 читать далее
Геотермальна енергетика

Геотермальна енергетика

Активне промислове освоєння геотермальних джерел із погляду екології може давати деякий негативний ефект. Екологічні наслідки ГеоТЕС і геотермальних технологічних установок на довкілля зводяться до такого опускання земної поверхні іноді значне за розмірами під розроблюваними геотермальними пластами; вплив мінералізованих геотермальних вод і пари; підвищене в порівнянні з ТЕС рівної потужності теплове забруднення. . Хоча ці показники значно менші ніж відповідні показники при експлуатації традиційних енергетичних систем їх необхідно враховувати. Крім того вихід на поверхню значних обсягів води може погіршувати стан ґрунтових вод у зоні експлуатації заболоченість і засолення . ....Геотермальна енергія – це теплова енергія яка виникає в глибинних шарах Землі при виході на поверхню має значно вищу температуру ніж температура повітря. Джерелом нагріву є процес радіоактивного розпаду урану радіоактивного калію і торію. За оцінками фахівців запаси геотермальної енергії в 35 мільярдів разів перевищують середньорічне споживання електроенергії в світі. . Геотремальная енергетика перспективи використання. Частка геотермальної енергетики в світовій електроенергетиці поки незначна – всього близько 0 5% але при це щороку потужності геотермальних електростанцій ростуть на 23%. При цьому країни що не розташовані в зонах з активною вулканічною діяльністю розробляють нові технології що дозволяють використовувати поновлювані джерела енергії у вигляді тепла Землі.
22 October, 2018 192 читать далее
Геотермальна енергетика основи екології навчальні матеріали онлайн

Геотермальна енергетика основи екології навчальні матеріали онлайн

Найбільш важливим моментом при будівництві ГеоТЕС є вибір робочого тіла у вторинному контурі. Робоче тіло вибираєте для геотермальної установки має мати сприятливими хімічними фізичними та експлуатаційними властивостями при заданих умовах роботи тобто бути стабільним негорючим вибухобезпечним нетоксичним інертним по відношенню до конструкційних матеріалів і дешевим. . Витрати на дослідження і розробку буріння геотермальних полів становлять до 50% всієї вартості ГеоТЕС і тому вартість електроенергії вироблюваної на ГеоЕС досить значна. . 3. Геотермальна енергетика повинна зайняти важливе місце в загальному балансі використання енергії. . Екологічні проблеми теплової енергетики гідроенергетики. Шляхи вирішення проблем сучасної енергетики. реферат [26 3 K] добавлен . ....Витрати на дослідження і розробку буріння геотермальних полівскладають до 50% всієї вартості ГеоТЕС і тому вартість електроенергії вироблюваної на ГеоЕС досить значна. Так вартість всієї досліднопромислової ОП ВерхнєМутновскій ГеоЕС [потужність 12 3 Г— 4 МВт] склала близько 300 млн. руб. . Навіть сьогодні коли щейде процес будівництва і освоєння нових ГеоЕС на Мутновскій геотермальномуполе собівартість електроенергії на ВерхньоМутновскій ГеоЕС більш ніж у дварази нижче ніж на ТЕЦ в Петропавловську Камчатському. Вартість 1 кВт Г— год е на старій Паужетская ГеоЕС в 2 Вё 3 рази нижче ніж на ТЕЦ1 і ТЕЦ2. Собівартість 1кВт Г— год електроенергії на Камчатці в липні 1988р була від 10 до 25 центів асередній тариф на електроенергію був встановлений на рівні 14 центів.
15 November, 2018 231 читать далее
Геотермальна енергія альтернативная энергетика статьи и новости в мире и в украине.

Геотермальна енергія альтернативная энергетика статьи и новости в мире и в украине.

Геотермальні води екологічно чисте джерело енергії що постійно відновлюється. Воно суттєво відрізняється від інших альтернативних джерел енергії тим що його можна використовувати незалежно від кліматичних умов погоди і пори року. За температурою геотермальні води поділяють на слаботермальні до 40 °С високотермальні 60100 °С перегріті понад 100 °С. Також вони різняться за мінералізацією кислотністю газовим складом тиском і глибиною залягання. . Значні масштаби розвитку геотермальної енергетики у майбутньому можливі лише за умов одержання теплової енергії безпосередньо з гірських порід. У цьому випадку в місцях де знайдено сухі гарячі скельні породи закладають паралельні свердловини між якими утворюють систему тріщин. ....Геотермальна енергетика напрямок енергетики засноване на виробництві електричної і теплової енергії за рахунок теплової енергії що міститься в надрах землі на геотермальних станціях. Зазвичай відноситься до альтернативних джерел енергії які використовують поновлювані енергетичні ресурси. В вулканічних районах циркулює вода перегрівається вище температур кипіння на відносно невеликих глибинах і по тріщинах піднімається до поверхні іноді виявляючи себе у вигляді гейзерів. . За деякими даними геотермальна енергія забезпечує електрикою близько 500 тис. жителів країни. 3.8. Росія. Всі російські геотермальні електростанції розташовані на Камчатці і Курилах сумарний електропотенціал пароводних терм однієї Камчатки оцінюється в 1 ГВт робочої електричної потужності.
06 December, 2017 296 читать далее
2.8. геотермальна енергетика енергетика історія сучасність і майбутнє

2.8. геотермальна енергетика енергетика історія сучасність і майбутнє

Геотермальна енергетика – виробництво електричної і теплової енергії на геотермальних станціях за рахунок теплової енергії що міститься в надрах землі. Джерелом такої енергії для будівлі і споруди є тепловий насос. На відміну від інших теплогенераторів газових дизельних електричних він забирає накопичену землею або підземними ґрунтовими водами тепло і передає його в будинок. . Спеціальний модуль в них відбирає тепло з витяжного повітря і передає його в систему збору тепла рекуператортеплообмінник . В Ісландії в даний час більше 60% всієї споживаної енергії беруть з Землі. У тому числі за рахунок геотермальних джерел забезпечується 90% опалення і 30% вироблення електроенергії. ....3. Розкрийте сутність системи технології ТЕС і її екологічні проблеми. 4. В чому сутність систем технології АЕС? 5. Розкрийте сутність технології вітроенергетики і перспективи її розвитку. 6. Розкрийте сутність технології геотермальної електростанції. Які перспективи розвитку геоТЕС в Україні? Змістовий модуль 3. Система технологій у видобувній промисловості.
29 November, 2017 245 читать далее
Геотермальна енергетика

Геотермальна енергетика

Вираз геотермальна енергетика буквально означає що це енергія тепла Землі гео – земля термальна – теплова . Основним джерелом цієї енергії слугує постійний потік теплоти з розжарених надр направлений до поверхні Землі. Земна кора отримує теплоту в результаті тертя ядра радіоактивного розпаду елементів подібно торію і урану хімічних реакцій. Постійні часу цих процесів настільки великі відносно часу існування Землі що неможливо оцінити збільшується чи зменшується її температура. Запаси геотермальної енергії величезні. Геотермальна енергія в ряді країн Угорщина Ісландія Італія . ....ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА. Внаслідок обмеженості територій де зустрічаються придатні для використання гарячі породи і відсутності економічно ефективної технології отримання тепла за масштабами використання тепла надр України істотно відстає від багатьох зарубіжних країн. Гостро стоїть питання відсутності досить економічних і ефективних технологій вилучення та використання теплоносіїв. Проблематичною є уніфікація технологічних схем та обладнання ГеоТЕС оскільки кожне геотермальне родовище унікальне і відрізняється від інших своїми характеристиками геологічними властивостями тепловим потенці.
02 July, 2018 237 читать далее
Можливі екологічні прояви геотермальної енергетики. основну дію на довкілля геотермальні електростанції надають в період розробки родовища.

Можливі екологічні прояви геотермальної енергетики. основну дію на довкілля геотермальні електростанції надають в період розробки родовища.

Режим експлуатації термоводозаборов із зворотного закачуванням охолодженого теплоносія. Систе ма теплопостачання двоконтурна з піковим догріву в котельні і залежним приєднанням існуючих систем опалення будівель. Капітальні вкладення у спорудження даної геотермальної системи склали 5 14 млн. руб. У цінах 1984р. Термін окупаемості4 5 року розрахункова економія замещаемого топліва18 4 тис. т. умовного палива на рік. Вартість електроенергії що виробляється геотермальними електростанціями. Витрати на дослідження і розробку буріння геотермальних полів складають до 50% всієї вартості Геотес . ....Україна має певний потенціал розвитку геотермальної енергетики. Це обумовлено термогеологічними особливостями рельєфу та особливостями геотермальних ресурсів країни. Проте на даний час наукові геологорозвідувальні та практичні роботи в Україні зосереджені тільки на геотермальних ресурсах які представлені термальними водами. . Практичне освоєння термальних вод в Україні велося в тимчасово окупованій тереторії АР Крим де було споруджено 11 геотермальних циркуляційних систем які відповідають сучасним технологіям видобування геотермального тепла землі. Усі геотермальні установки працювали на дослідницькопромисловій стадії. Великі запаси термальних вод виявлено і на території Чернігівської Полтавської Харківської Луганської та Сумської областей.
19 October, 2018 251 читать далее
9.3. геотермальна енергія.

9.3. геотермальна енергія.

Екологічні аспекти і функції місцевого самоврядування. Екологічні проблеми природних вод України найбільших річок Чорного і Азовського морів. Екологічні ризики інновацій. Если чтото нельзя изменить во времени значит чтото надо сохранить в пространстве. . На ГЕОТЕС не відбувається спалювання палива тому об'єм отруйливих газів що викидаються в атмосферу значно менше ніж на ТЕС і вони мають інший хімічний склад в порівнянні з газоподібними відходами станцій на органічному паливі. Пара що добувається з геотермальних свердловин в основному є водяною. ....Целесообразность развития геотермальной энергетики в Украине определяется наличием значительных ресурсов геотермальной энергии Украины которые по своему тепловому эквиваленту превышают запасы традиционного энергетического топлива. В Украине обширные термальные зоны на глубинах менее 4 км есть в Крыму и в Карпатах.
27 July, 2018 165 читать далее
Перспективи геотермальної енергетики в україні. pdf

Перспективи геотермальної енергетики в україні. pdf

•2.3. Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики. •2.4. Енергопостачання та екологічна ситуація на Україні. •Контрольні запитання. •Частина іі. . Декілька важливих достатньо потужних ГеоТЕС вже запущені в Італії Новій Зеландії США. Найбільш просто використовують тепло порід за допомогою теплових насосів . Національною Академією наук України Міністерством енергетики та електрифікації Російської Федерації було розроблено технікоекономічне обґрунтування доцільності використання геотермальної енергії для теплозабезпечення міст Херсона Краснодара Прикумська та деяких інших. Тепло дуже важко передавати на відстань понад 30 км тому його треба використовувати поблизу місця видобування. ....Геотермальна енергетика . екологічні аспекти будівництва і експлуатації геоес і геотес. Геотерма́льная электроста́нция ГеоЭС или ГеоТЭС — вид электростанций которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников например гейзеров . Геотермальная энергия — это энергия получаемая из природного тепла Земли.
27 November, 2017 161 читать далее
Геотермальна енергія реферати та учбові матеріали на

Геотермальна енергія реферати та учбові матеріали на

Екологічною перевагою геотермальної енергетики є відносно низький викид вуглекислого газу і канцерогенних продуктів в атмосферу г СО2 на 1 квтгод тоді як при спалюванні вугілля на ТЕС ця величина складає 955 г СО 2 на 1 квтгод. . 7 ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА СЬОГОДНІ 6 На даний час понад 80 країн генерують електроенергію і теплоту шляхом використання геотермальної енергії. Сумарна потужність геотермальних теплових та електричних станцій майже 83 ГВт. . Виконувалась Державна цільова програма Екологічно чиста геотермальна енергетика затверджена КМ України 100 від р. В рамках даної програми побудовано станцію в с. Медведевка АР Крим модернізовано станцію в с. Янтарное АР Крим побудовано геотермальні установки в с. Берегово та Косино Закарпатська обл. ....Геотермальная энергия это энергия тепла которое выделяется из внутренних зон Земли на протяжении сотен миллионов лет. По данным геологогеофизических исследований температура в ядре Земли достигает 3 0006 000 °С постепенно снижаясь в направлении от центра планеты к ее поверхности. Извержение тысяч вулканов движение блоков земной коры землетрясения свидетельствуют о действии мощной внутренней энергии Земли.
04 May, 2017 161 читать далее